Nabór na stanowisko Główny Specjalista ds. Sprzedaży

Nr ref: DSB_04/2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73 (podstawowe) w pozostałych siedzibach Instytutu: w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 37A oraz w Zabrzu przy
ul. Roosevelta 118, w zależności od bieżących potrzeb
Data ogłoszenia: 08 lutego 2023 r.
Termin składnia ofert: 21 lutego 2023 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Sprzedaż usług i produktów oferowanych przez Instytut.
2. Reprezentowanie Instytutu na rynku.
3. Utrzymywanie kontaktów z klientami.
4. Aktywne pozyskiwanie nowych klientów i poszukiwanie nowych możliwości rynkowych.
5. Przygotowywanie i prezentowanie oferty Instytutu.
6. Raportowanie działań handlowych.
7. Przedstawianie i raportowanie uwag klientów dotyczących oferty Instytutu.
8. Monitorowanie rynku i działań konkurencji.
9. Udział w wydarzeniach promocyjnych, targowych i marketingowych.
10. Planowanie indywidualnych działań promocyjnych i marketingowych.

Wymagania dla kandydatów:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie
2. Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego, mile widziane w zakresie sprzedaży i rozwoju biznesu.
3. Znajomość technik sprzedaży.
4. Znajomość zagadnień dotyczących marketingu oraz promocji produktów i usług.
5. Znajomość produktów i usług oferowanych przez Instytut oraz branży.
6. Doświadczenie w komercjalizacji osiągnięć naukowych będzie dodatkowym atutem.
7. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
8. Biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office.
9. Prawo jazdy kat. B.
10. Proaktywne podejście do kwestii handlowych.
11. Komunikatywność.
12. Umiejętność budowania relacji z innymi.
13. Nastawienie na klienta.

Oferujemy:
1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
3. Elastyczne godziny pracy.
4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

• CV

Na zgłoszenia czekamy do 21 lutego 2023 r.

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:
W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.
W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się tutaj.
Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content