Nabór na stanowisko Główny Specjalista ds. Zakupów

Nr ref: GK_19/2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny jest jednym z 22 Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73
Data ogłoszenia: 16 czerwca 2023 r.
Termin zgłaszania aplikacji: 29 czerwca 2023 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Sprawdzanie poprawności procesów zakupów z regulacjami prawnymi stosowanymi w jednostkach zobowiązanych do stosowania Prawa Zamówień Publicznych (PZP).
 2. Weryfikacja poprawności i akceptacja zakupów z regulaminami i procedurami wewnętrznymi.
 3. Weryfikacja merytoryczna dokumentów zakupowych.
 4. Występowanie z inicjatywami procesów zakupowych w Instytucie.
 5. Śledzenie zmian w przepisach powszechnie obowiązujących dotyczących zamówień publicznych.
 6. Monitorowanie dokumentacji w zakresie procedury przetargowej.
 7. Weryfikowanie procedur zakupowych w odniesieniu do planów zakupowych Instytutu.
 8. Dbałość o poprawny obieg dokumentów dotyczących zakupów i ich przechowywanie.
 9. Kontakt z klientami.
 10. Realizacja zadań związanych z procedurami zakupowymi.
 11. Przygotowywanie raportów z zakupów.
 12. Wykonywanie dodatkowych prac zleconych przez Dyrekcję, powiązanych z wykonywanymi obowiązkami. 

Wymagania dla kandydatów:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 2. Trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie obowiązków.
 3. Praktyczna znajomość procedur zakupowych w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.
 4. Współpraca z innymi działami w zakresie opiniowania specyfikacji zamówień.
 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office.
 7. Profesjonalizm, samodzielność i wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania.
 8. Umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów. 

Oferujemy:

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe. 

Dokumenty:

 • CV 

Na zgłoszenia czekamy do 29 czerwca 2023 r.

 Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się tutaj.

Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy:  rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

 

Skip to content