Nabór na stanowisko Główny Specjalista – Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Nr ref: NB_54/2022

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 1/2 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73
Data ogłoszenia: 30 listopada 2022 r.
Termin zgłaszania aplikacji: 18 grudnia 2022 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Rozwiązywanie bieżących problemów w obszarach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz opiniowanie umów i klauzul umownych dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 2. Aktywny udział w pracach nad wdrożeniem nowych regulacji RODO.
 3. Przygotowywanie dokumentów i opracowywanie procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 4. Opracowywanie opinii oraz rekomendacji z zakresu ochrony danych osobowych.
 5. Nadzór nad stosowanymi umowami powierzenia oraz klauzulami informacyjnymi pod kątem przepisów RODO.
 6. Wprowadzanie standardów w zakresie ochrony danych osobowych.
 7. Prowadzenie audytów wewnętrznych w zakresie stosowania przepisów RODO.
 8. Uczestnictwo w audytach i kontrolach zewnętrznych badających zgodność przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi regulacjami.
 9. Prowadzenie polityki zgłaszania i zarządzania naruszeniami.
 10. Bieżąca obsługa wszelkich zgłoszeń klientów i innych podmiotów z obszaru danych osobowych.
 11. Prowadzenie szkoleń z zakresu przetwarzania danych osobowych dla pracowników Instytutu.
 12. Współpraca z Centrum Łukasiewicz jako osoba reprezentująca Instytut w sprawach związanych z ochroną danych osobowych. 

Wymagania dla kandydatów:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: prawo, administracja lub inne pokrewne w obszarze bezpieczeństwa informacji lub ochrony danych osobowych, (potwierdzone odpowiednim dokumentem).
 2. Minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Znajomość przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zagadnień z zakresu bezpieczeństwa informacji.
 4. Znajomość j. angielskiego na poziomie co najmniej B2.
 5. Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.

Oferujemy:

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty: 

 • CV 

Na zgłoszenia czekamy do 18 grudnia 2022 r. 

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się  tutaj.

Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

 

Skip to content