Nabór na stanowisko Młodszy Specjalista ds. Badawczych

Młodszy Specjalista ds. Badawczych  

Obszar Badań Korozyjnych 

Centrum Badań Materiałowych 

CBM_16/2022 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym   z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej co do wielkości sieci naukowej  w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73
Data ogłoszenia: 6 kwietnia 2022 r.
Termin zgłaszania aplikacji: 24 kwietnia 2022 r.  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

 1. Udział w realizacji badań i prac doświadczalnych w obszarze badań korozyjnych. 
 2. Udział w przygotowaniu publikacji naukowych. 
 3. Udział w przygotowaniu wniosków projektowych. 
 4. Studiowanie i analiza literatury fachowej. 
 5. Sukcesywny rozwój umiejętności badawczych i dorobku naukowego. 
 6. Podjęcie działań w zakresie rozpoczęcia realizacji doktoratu wdrożeniowego. 

Wymagania stawiane Kandydatom: 

 1. Wykształcenie wyższe, średnie i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym albo średnie branżowe i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym. 
 2. Preferowani kandydaci z wykształceniem wyższym na kierunku inżynieria materiałowa. 
 3. Doświadczenie w zakresie realizacji badań związanych z procesami korozji wysokotemperaturowej oraz nakładaniem powłok dyfuzyjnych bogatych w Al, Cr będzie dodatkowym atutem. 
 4. Mile widziana umiejętność obsługi pieców oporowych (ustawienie parametrów procesów nagrzewania, chłodzenia, cyklów badawczych). 
 5. Deklaracja chęci rozwoju naukowego. 
 6. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (konieczność swobodnego korzystania z anglojęzycznej literatury fachowej i umiejętność pisania publikacji w języku angielskim). 
 7. Zdeklarowanie głównego miejsca zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym. 
 8. Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność współpracy w zespole. 
 9. Terminowość, rzetelność i skrupulatność w prowadzeniu badań. 
 10. Otwartość do nabywania nowych umiejętności.

Oferujemy: 

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R. 
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę. 
 3. Elastyczne godziny pracy. 
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie). 
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie. 
 6. Darmowe miejsce parkingowe. 

Dokumenty: 

 • CV 

Na zgłoszenia czekamy do 24 kwietnia 2022 r. 

Link do aplikowania: 

 

Aplikuj

 

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:  

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y
o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.  

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej). 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.  

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się  tutaj.  

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl 

Skip to content