Nabór na stanowisko Młodszy Specjalista ds. Badawczych

Młodszy Specjalista ds. Badawczych

Obszar Komputerowego Wspomagania Technologii

Centrum Technologii Odlewania

CTO_11/2022

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej co do wielkości sieci naukowej w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73
Data ogłoszenia: 11 lutego 2022 r.
Termin zgłaszania aplikacji: 27 lutego 2022 r.

Główne zadania wykonywane na oferowanym stanowisku pracy:

1. Udział w realizacji badań i prac doświadczalnych w obszarze komputerowego wspomagania technologii.

2. Udział w przygotowaniu publikacji naukowych.

3. Udział w przygotowaniu wniosków projektowych.

4. Studiowanie i analiza literatury fachowej.

5. Dbanie o rozwój zawodowy poprzez ugruntowanie posiadanej wiedzy i jej stały rozwój.

6. Sukcesywny rozwój dorobku naukowego.

Wymagania stawiane Kandydatom:

1. Wykształcenie wyższe, średnie i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym albo średnie branżowe i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym.

2. Preferowani kandydaci z wykształceniem wyższym na kierunku: metalurgia, odlewnictwo, inżynieria materiałowa lub pokrewne.

3. Doświadczenie z zakresu projektowania i modelowania technologii odlewniczych będzie dodatkowym atutem.

4. Znajomość metod numerycznych oraz programów wykorzystywanych w procesach odlewniczo-eksploatacyjnych, takich jak: MAGMASoft, ANSYS.

5. Dobra znajomość modelowania bryłowego w programach CAD (np. SOLIDWORKS).

6. Deklaracja chęci rozwoju naukowego.

7. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (swobodne korzystanie z anglojęzycznej literatury fachowej).

8. Zdeklarowanie głównego miejsca zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym.

9. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole.

10. Komunikatywność.

11. Zdolność analitycznego myślenia.

Oferujemy:

1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

3. Elastyczne godziny pracy.

4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).

5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.

6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

· CV

Na zgłoszenia czekamy do 27 lutego 2022 r.

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się  tutaj.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content