Nabór na stanowisko – Młodszy specjalista ds. IT

Młodszy Specjalista ds. IT

IT_43/2023

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny jest jednym z 22 Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę Wymiar etatu: pełny etat Forma realizacji pracy: praca stacjonarna w siedzibie Instytutu Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73 oraz ul. Wrocławska 37A

Data ogłoszenia: 28.08.2023 r.

Termin składania aplikacji: 10.09.2023 r.

 

 

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

1. Udzielanie wsparcia technicznego z zakresu informatyki innym pracownikom.

2. Instalacja i wdrażanie oprogramowania i sprzętu oraz opieka nad ich prawidłowym funkcjonowaniem.

3. Konfigurowanie oraz zarządzanie kontami Usługi Katalogowej Active Directory, oraz kontami w systemach informatycznych.

4. Dokumentowanie struktury i organizacji sieci LAN, a także urządzeń, oprogramowania i zasobów sieci.

5. Utrzymanie systemów monitoringu wizyjnego, centralą telefoniczną Alcatel oraz systemami sterowania szlabanami.

6. Pomoc w dodawaniu i modyfikacji treści na stronach www Instytutu.

7. Opieka nad serwerowniami Instytutu.

8. Pomoc w realizowaniu przetargów na sprzęt informatyczny w tym planowanie nowych zakupów, pomoc merytoryczna w opracowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odbiór i sprawdzenie sprzętu informatycznego zakupionego przez Instytut.

9. Utrzymywanie sieci, komputerów i innych urządzeń, którymi administruje dział IT.

Oczekiwania:

 

1. Wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

2. Doświadczenie w administracji serwerami Microsoft.

3. Mile widziane doświadczenie w pisaniu specyfikacji technicznych.

4. Wysokie umiejętności komunikacyjne.

5. Otwartość na naukę nowych zagadnień.

6. Umiejętność pracy w zespole.

7. Punktualność oraz terminowość.

 

Oferujemy:

1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

3. Elastyczne godziny pracy.

4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).

5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.

6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

· CV

 

Na zgłoszenia czekamy do dnia 10.09.2023 r.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=ea50a6509a0647b9b6059e7d422f2b26

 

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się tutaj.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content