Nabór na stanowisko Pracownik obsługi ds. wsparcia projektów badawczych

w Centrum Badań Materiałowych

Nr ref. CBM_35/2022

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: niepełny wymiar czasu pracy (do indywidualnego ustalenia z kandydatem)
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73
Data ogłoszenia: 17 sierpnia 2022 r.
Termin zgłaszania aplikacji: 31 sierpnia 2022 r.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej co do wielkości sieci naukowej w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Aktualnie oferujemy zatrudnienie w Centrum Badań Materiałowych, gdzie istnieje możliwość uczestniczenia w różnych badaniach związanych z zakresem korozji elektrochemicznej i korozji wysokotemperaturowej, badaniami oddziaływania ciekłego metalu z materiałami stałymi (w tym kinetyka zwilżania i/lub infiltracji), pomiarami właściwości termofizycznych w stanie stałym (ciepło właściwe, rozszerzalność cieplna, zmiany masy w wyniku utleniania/redukcji, analiza gazów resztkowych, pomiar przewodnictwa temperaturowego), a także wytrzymałości materiałów na rozciąganie. To unikatowe miejsce zapewnia rozwój naukowy w dziedzinie inżynierii materiałowej i ma możliwość pokazania młodym adeptom nauki jak szeroki i ciekawy jest obszar inżynierii materiałowej. Badania te są szczególnie ciekawe, ponieważ procesy z jakimi spotkają się adepci wykorzystywane są we większości gałęzi przemysłowych. Zespół Centrum Badań Materiałowych składa się z badaczy pasjonujących się nauką, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Jakie zadania na Ciebie czekają?

 1. Udział w realizacji badań i prac doświadczalnych.
 2. Uczestnictwo w przygotowywaniu publikacji naukowych na bazie wykonanych badań oraz wniosków aplikacyjnych o projekty badawcze z zakresu tematyki badawczej Centrum Badań Materiałowych.
 3. Sukcesywny rozwój umiejętności badawczych i dorobku naukowego. 

Nasze oczekiwania: 

 1. Chęć do nabywania nowych umiejętności i rozwoju naukowego.
 2. Preferowani kandydaci będący laureatami olimpiad i konkursów tematycznych w zakresie nauk fizycznych, matematycznych i/lub chemicznych. 

Co oferujemy?

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze czasu pracy dopasowanym do indywidualnych potrzeb kandydata.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

 • CV

Na zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia 2022 r.

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się  tutaj.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content