Nabór na stanowisko Pracownik Obsługi

Dział Administracji

NA_45/2022

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej co do wielkości sieci naukowej w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawiciele przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  3/4 etatu
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73
Data ogłoszenia: 06 września 2022 r.
Termin zgłaszania aplikacji: 20 października 2022 r

Główne zadania wykonywane na oferowanym stanowisku pracy: 

 1. Codzienna pomoc przy pracach związanych z ekspedycją korespondencji.
 2. Dokonywanie zakupów materiałów biurowych i materiałów do utrzymania czystości.
 3. Kontrola jakości usług świadczonych przez pracowników sprzątających obiekty Instytutu.
 4. Sporządzanie zestawień dotyczących aktualnego stanu powierzchni gruntów, budynków będących w posiadaniu Instytutu oraz zestawień powierzchni wydzierżawionych i wynajmowanych.
 5. Przygotowywanie danych do specyfikacji przetargowej w zakresie zakupu materiałów biurowych.
 6. Organizowanie przetargów na sprzedaż likwidowanego wcześniej komisyjnie inwentarza ze wszystkich komórek Instytutu.
 7. Rozliczanie faktur za energie energetyczną – dane do refakturowania wg stanów subliczników oraz kontrola należności za usługi telefonii komórkowej.
 8. Przygotowywanie sal konferencyjnych na konferencje, sympozja, spotkania, w tym dbanie o ich czystość i estetykę.
 9. Udział w pracach związanych z pozostałą działalnością Działu Administracji

Wymagania:

 1. Wykształcenie podstawowe lub zawodowe.
 2. Doświadczenie w organizowanie przetargów na sprzedaż likwidowanego inwentarza.
 3. Sumienność, samodzielność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 4. Umiejętność dobrej organizacji pracy. 

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 2. Elastyczne godziny pracy.
 3. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 4. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

 • CV

Na zgłoszenia czekamy do  20 października 2022 r.

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y  o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie  w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się tutaj.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content