Nabór na stanowisko Specjalista ds. Administracji – Kierowca

NA_16/2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny jest jednym z 22 Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73 (podstawowe) w pozostałych siedzibach Instytutu: w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 37A oraz w Zabrzu przy ul. Roosevelta 118, w zależności od bieżących potrzeb.
Data ogłoszenia: 05 czerwca 2023 r.
Termin zgłaszania aplikacji: 25 czerwca 2023 r. 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Udział w sporządzaniu specyfikacji niezbędnych do postępowań przetargowych organizowanych przez Centrum Zakupowe.
 2. Udział w sporządzaniu zestawień związanych z bieżącymi potrzebami formalnymi komórki organizacyjnej.
 3. Nadzór nad przestrzeganiem obowiązujących zasad związanych z korzystaniem przez Najemców z terenów parkingowych.
 4. Dokonywanie zakupów związanych z bieżącymi potrzebami Instytucji.
 5. Załatwianie spraw służbowych w różnego rodzaju instytucjach, urzędach, firmach zgodnie z obowiązującymi procedurami w Instytucie.
 6. Udział w organizacji eventów.
 7. Kontrola i utrzymanie pojazdów służbowych Instytutu w dobrym stanie technicznym.
 8. Utrzymanie wymaganej czystości pojazdów służbowych.
 9. Prowadzenie dokumentacji samochodów służbowych oraz spraw związanych z rozliczaniem ich eksploatacji.
 10. Zlecanie koniecznych napraw do serwisów
 11. Nadzór nad pojazdami w zakresie ich udostępnienia zgodnie z procedurami obowiązującymi w Instytucie.
 12. Przewóz Dyrekcji Instytutu w związku z wyjazdami służbowymi.
 13. Pełnienie funkcji kuriera pomiędzy istniejącymi lokalizacjami Instytutu.
 14. Udział w pracach związanych z pozostałą działalnością komórki organizacyjnej.

Wymagania dla kandydatów:

 1. Wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe.
 2. Prawo jazdy kat. B.
 3. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.
 4. Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office.
 5. Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność.
 6. Umiejętność pracy zespołowej.

Oferujemy:

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

 • CV

Na zgłoszenia czekamy do 25 czerwca 2023 r.

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się  tutaj.

Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

 

Skip to content