Nabór na stanowisko Specjalista ds. Badawczych Obszar Technologii Odnawialnych Źródeł Energii

Centrum Zrównoważonych Źródeł Energii
CZE_52/2022

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73
Data ogłoszenia: 22 listopada 2022 r.
Termin zgłaszania aplikacji: 21 grudnia 2022 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Udział w realizacji badań i prac doświadczalnych w obszarze Technologii Odnawialnych Źródeł Energii.
 2. Przygotowywanie metodyk badawczych.
 3. Pozyskiwanie projektów B+R (niewymagających posiadania dorobku naukowo-badawczego).
 4. Prowadzenie prac zmierzających do praktycznego przystosowania wyników badań oraz uczestniczenie w ich wdrażaniu i upowszechnianiu.
 5. Realizacja prac o charakterze szkoleniowym.
 6. Reprezentowanie Instytutu na zewnątrz w kontaktach z klientami.
 7. Sukcesywny rozwój dorobku naukowego.
 8. Podjęcie działań mających na celu uzyskanie stopnia naukowego doktora. 

Wymagania stawiane Kandydatom:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie lub wyższe i roczne doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym (preferowanie kierunki: chemia, inżynieria chemiczna, ceramika).
 2. Wiedza z zakresu energii odnawialnych, półprzewodników, materiałów ceramicznych, technik charakteryzacji krzemu i materiałów krzemionkowych (szkieł).
 3. Znajomość technologii wytwarzania krzemu monokrystalicznego, charakteryzacji materiałów ceramicznych metodami mikroskopii elektronowej, rentgenografii proszkowej oraz metodami spektroskopowymi. Atutem będzie też podstawowa znajomość statystycznej analizy danych oraz języków programowania  python i/lub matlab.
 4. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.
 5. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne korzystanie z anglojęzycznej literatury fachowej.
 6. Deklaracja chęci rozwoju naukowego.
 7. Zdeklarowanie głównego miejsca zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym.
 8. Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne.
 9. Umiejętność szybkiej adaptacji innowacji technologicznych.
 10. Komunikatywność.
 11. Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

 • CV

Na zgłoszenia czekamy do 21 grudnia 2022 r.

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się  tutaj.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

 

 

 

Skip to content