Nabór na stanowisko Specjalista ds. Badawczych

Specjalista ds. Badawczych
Obszar Implantów i Biokorozji
Centrum Biomedycznych Technologii Aplikacyjnych
CTB_8/2022

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej co do wielkości sieci naukowej w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Obecnie Instytut w ramach działań rozwojowych wprowadził do struktury organizacyjnej nowe Centrum badawczo-rozwojowe, którego tematyka badawcza związana będzie z biomedycznymi technologiami aplikacyjnymi. Aktualnie najważniejszym wyzwaniem z perspektywy utworzenia nowego Centrum Biomedycznych Technologii Aplikacyjnych jest organizacja od podstaw nowych zespołów badawczych w trzech obszarach: implantów i biokorozji, zaawansowanych biomateriałów i prototypowania lab-on-chip oraz biosensorów i urządzeń biomedycznych. W związku z powyższym obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko Specjalisty ds. Badawczych do Obszaru Implantów i Biokorozji.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73

Data ogłoszenia: 1 lutego 2022 r.

Termin zgłaszania aplikacji: 15 lutego 2022 r.

Główne zadania wykonywane na oferowanym stanowisku pracy:

 1. Udział w realizacji badań i prac doświadczalnych w obszarze implantów i biokorozji.
 2. Przygotowywanie metodyk badawczych.
 3. Pozyskiwanie projektów B+R (niewymagających posiadania dorobku naukowo-badawczego).
 4. Prowadzenie prac zmierzających do praktycznego przystosowania wyników badań oraz uczestniczenie w ich wdrażaniu i upowszechnianiu.
 5. Realizacja prac o charakterze szkoleniowym.
 6. Reprezentowanie Instytutu na zewnątrz w kontaktach z klientami.
 7. Sukcesywny rozwój dorobku naukowego.
 8. Podjęcie działań mających na celu uzyskanie stopnia naukowego doktora.


Wymagania stawiane Kandydatom:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie lub wyższe i roczne doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym (preferowanie kierunki: inżynieria materiałowa, chemia technologia chemiczna).
 2. Wiedza z zakresu korozji, biokorozji oraz tworzenia zabezpieczeń antykorozyjnych.
 3. Znajomość technologii osadzania powłok antykorozyjnych.
 4. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.
 5. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne korzystanie z anglojęzycznej literatury fachowej.
 6. Deklaracja chęci rozwoju naukowego.
 7. Zdeklarowanie głównego miejsca zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym.
 8. Wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne.
 9. Umiejętność szybkiej adaptacji innowacji technologicznych.
 10. Komunikatywność.
 11. Umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

 • CV

Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego 2022 r.

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez InstytutJednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się  tutaj.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content