Nabór na stanowisko Specjalista ds. IT

IT_58/2022

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Forma realizacji pracy: praca stacjonarna w siedzibie Instytutu
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73 oraz ul. Wrocławska 37A
Data ogłoszenia: 09 grudnia 2022 r.
Termin składania aplikacji: 08 stycznia 2023 r.

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Udzielanie wsparcia technicznego z zakresu informatyki innym pracownikom.
 2. Instalacja i wdrażanie oprogramowania i sprzętu oraz opieka nad ich prawidłowym funkcjonowaniem.
 3. Konfigurowanie oraz zarządzanie kontami Usługi Katalogowej Active Directory, kontami pocztowymi oraz kontami w systemach informatycznych.
 4. Wykonywanie prac związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych i baz danych.
 5. Tworzenie, weryfikacja i przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych systemów serwerowych i sieciowych.
 6. Dokumentowanie struktury i organizacji sieci LAN, a także urządzeń, oprogramowania i zasobów sieci.
 7. Administrowanie systemami monitoringu wizyjnego, centralą telefoniczną Alcatel oraz systemami sterowania szlabanami.
 8. Administracja stronami www Instytutu.
 9. Opieka nad serwerowniami Instytutu.
 10. Pomoc w realizowaniu przetargów na sprzęt informatyczny w tym planowanie nowych zakupów, pomoc merytoryczna w opracowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odbiór i sprawdzenie sprzętu informatycznego zakupionego przez Instytut.
 11. Utrzymywanie sieci, serwerów, maszyn wirtualnych (aktualizowanie, reinstalacja systemów i oprogramowania).
 12. Analiza logów urządzeń oraz systemów bezpieczeństwa 

Oczekiwania: 

 1. Wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe (preferowane wykształcenie o profilu informatycznym).
 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.
 3. Doświadczenie w administracji serwerami Microsoft.
 4. Znajomość potwierdzona certyfikatami systemów typu Firewall.
 5. Doświadczenie w pisaniu specyfikacji technicznych.
 6. Wysoki poziom samodzielności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania.
 7. Wysokie umiejętności komunikacyjne.
 8. Otwartość na naukę nowych zagadnień.
 9. Umiejętność pracy w zespole. 

Oferujemy:

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

 Dokumenty:

 • CV

Na zgłoszenia czekamy do dnia 08 stycznia 2023 r.

Aplikuj

 

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się tutaj.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

 

Skip to content