Nabór na stanowisko Specjalista ds. IT

Specjalista ds. IT
IT_20/2022

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej co do wielkości sieci naukowej w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Forma realizacji pracy: praca stacjonarna w siedzibie Instytutu
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73 oraz ul. Wrocławska 37A

Data ogłoszenia: 28 kwietnia 2022 r.

Termin składania aplikacji: 12 maja 2022 r.

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Udzielanie wsparcia technicznego z zakresu informatyki innym pracownikom.
 2. Instalacja i wdrażanie oprogramowania i sprzętu oraz opieka nad ich prawidłowym funkcjonowaniem.
 3. Konfigurowanie oraz zarządzanie kontami Usługi Katalogowej Active Directory, kontami pocztowymi oraz kontami w systemach informatycznych.
 4. Wykonywanie prac związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych i baz danych.
 5. Tworzenie, weryfikacja i przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych systemów serwerowych i sieciowych.
 6. Dokumentowanie struktury i organizacji sieci LAN, a także urządzeń, oprogramowania i zasobów sieci.
 7. Administrowanie systemami monitoringu wizyjnego, centralą telefoniczną Alcatel oraz systemami sterowania szlabanami.
 8. Administracja stronami www Instytutu.
 9. Przeprowadzanie instruktażu z zakresu informatyki dla pracowników.
 10. Pomoc w realizowaniu przetargów na sprzęt informatyczny w tym planowanie nowych zakupów, pomoc merytoryczna w opracowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odbiór i sprawdzenie sprzętu informatycznego zakupionego przez Instytut.

Oczekiwania:

 1. Wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe (preferowane wykształcenie o profilu informatycznym).
 2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem.
 3. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.
 4. Wysoki poziom samodzielności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania.
 5. Wysokie umiejętności komunikacyjne.
 6. Otwartość na naukę nowych zagadnień.
 7. Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

 Dokumenty:

 • CV

Na zgłoszenia czekamy do dnia 12 maja 2022 r.

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się tutaj.

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content