Nabór na stanowisko Specjalista ds. Projektów

Nr ref: CM_44/2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny jest jednym z 22 Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73
Data ogłoszenia: 29.08.2023 r.
Termin zgłaszania aplikacji: 11.09.2023 r

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie prac formalnych związanych z projektami dofinansowywanymi ze źródeł zewnętrznych.
 2. Uczestnictwo w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie prac B+R, aparatury i inwestycji.
 3. Przygotowywanie umów i aneksów do umów do projektów realizowanych w Instytucie.
 4. Kontrola i monitorowanie od strony formalnej zgodności z harmonogramem zadaniowym projektów.
 5. Przygotowywanie wniosków o płatność, raportów finansowych i dokumentacji finansowej związanej z realizacją projektów.
 6. Uczestnictwo w przygotowywaniu raportów okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów.
 7. Gromadzenie danych i pomoc w przygotowaniu informacji dotyczącej efektów wdrożeniowych uzyskanych w wyniku zakończonych projektów

Wymagania dla kandydatów:

 1. Wykształcenie wyższe lub średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe (preferowane wykształcenie o profilu ekonomicznym lub pokrewnym).
 2. Umiejętność obsługi systemu SL2014.
 3. Znajomość zasad przygotowywania postępowań związanych z wyborem Dostawców/Wykonawców pod kątem zasady konkurencyjności.
 4. Doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej (wnioski/studia wykonalności/biznesplany) będzie dodatkowym atutem.
 5. Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
 6. Bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność, odpowiedzialność.
 7. Biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office.
 8. Umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów.
 9. Umiejętność pracy zespołowej.

Oferujemy:

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

 •  CV

Na zgłoszenia czekamy do 11.09.2023 r.

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się tutaj.

Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content