Nabór na stanowisko Specjalista – Konstruktor Elektronik

Nr ref: CIB_24/2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny jest jednym z 22 Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Centrum Inżynierii Biomedycznej (CBI) prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w następujących obszarach: techniki diagnostyczne, analiza sygnałów biomedycznych, systemy telemedyczne, informatyka medyczna, mechatronika i biomechanika. Projektuje i wytwarza unikatową aparaturę badawczo-diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: Pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Zabrze ul. Roosevelta 118
Data ogłoszenia: 27 czerwca 2023 r.
Termin zgłaszania aplikacji: 26 lipca 2023 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Konstruowanie części elektronicznej aparatury medycznej.
 2. Prowadzenie badań kompatybilności elektromagnetycznej.
 3. Symulacje układów elektronicznych oraz pól elektromagnetycznych.
 4. Prowadzenie dokumentacji projektowej, technicznej oraz produkcyjnej wyrobów.
 5. Udział w certyfikacji wyrobów medycznych.
 6. Współrealizacja projektów naukowo-badawczych.
 7. Wprowadzanie zmian w dokumentacji konstrukcyjnej pod nadzorem przełożonego.
 8. Ścisła współpraca z pozostałymi Grupami Instytutu oraz z działem produkcyjnym.
 9. Ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji.
 10. Śledzenie światowych trendów rozwoju technologii medycznych, branży elektronicznej oraz materiałów.

Wymagania dla kandydatów:

 1. Wykształcenie wyższe lub średnie i dwuletnie doświadczenie zawodowe albo średnie branżowe i dwuletnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu urządzeń elektronicznych.
 2. Doświadczenie we wprowadzaniu do produkcji projektów urządzeń elektronicznych.
 3. Znajomość reguł modelowania i symulacji układów elektronicznych.
 4. Znajomość norm i doświadczenie z obszaru badań EMC będzie dodatkowym atutem.
 5. Umiejętność tworzenia oprogramowania wbudowanego będzie dodatkowym atutem.
 6. Znajomość oprogramowania Symulia CST® będzie dodatkowym atutem.
 7. Umiejętność obsługi pakietu MS Office.
 8. Zaangażowanie w wykonywana pracę, sumienność, odpowiedzialność, punktualność;
 9. Samodzielność i dobra organizacja pracy, chęć do nauki i rozwoju.
 10. Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres.
 11. Komunikatywność, zdolności interpersonalne oraz umiejętność pracy w grupie.

Oferujemy:

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

 • CV

Na zgłoszenia czekamy do 26 lipca 2023 r.

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się tutaj.

Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

 

Skip to content