Nabór na stanowisko Starszy Specjalista ds. Badawczych

Nr ref: DL_37/2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny jest jednym z 22 Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73
Data ogłoszenia: 01.08.2023 r.
Termin zgłaszania aplikacji: 14.08.2023 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Rozwiązywanie problemów naukowych w reprezentowanym przez siebie obszarze.
 2. Realizacja badań i prac doświadczalnych.
 3. Pozyskiwanie projektów B+R.
 4. Reprezentowanie Instytutu na zewnątrz w kontaktach z klientami.
 5. Prowadzenie prac zmierzających do praktycznego przystosowania wyników badań oraz uczestniczenie w ich wdrażaniu.
 6. Realizacja prac o charakterze szkoleniowym oraz doradztwo techniczne.
 7. Utrzymywanie kontaktów z klientami w zakresie ustaleń wymagań technicznych.
 8. Udział w auditach wewnętrznych oraz w realizacji działań korygujących  oraz działań odnoszących się do stwierdzonych ryzyk i szans.
 9. Przestrzeganie i stosowanie zasad wynikających z systemu zarządzania w Dziale Laboratoriów, zgodnie z normą PN-EN 17025.
 10. Sukcesywny rozwój dorobku naukowego w dziedzinie swojej specjalizacji, zgodnie z wytyczonymi celami.

Wymagania dla kandydatów:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie i dwuletnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym.
 2. Znajomość języka angielskiego umożliwiającą swobodną komunikację oraz korzystanie z anglojęzycznej literatury fachowej.
 3. Ukończone szkolenie z normy PN-EN ISO/IEC 17025
 4. Znajomość norm i procedur obowiązujących w badaniach metalograficznych.
 5. Mile widziane znajomości wymagań PN-EN 945-1
 6. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole.
 7. Sumienność, dokładność, terminowość i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 8. Zdolność analitycznego myślenia.

Oferujemy:

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

 • CV

Na zgłoszenia czekamy do 14.08.2023 r.

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się tutaj.

Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

 

Skip to content