Nabór na stanowisko Starszy Specjalista ds. Certyfikacji Wyrobów

Nr ref: TC_13/2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego. Działalność naukowo-badawcza Instytutu realizowana jest w trzech centrach badawczych: Centrum Materiałów i Technologii Wytwarzania, Centrum Technologii Inspirowanych Naturą oraz Centrum Inżynierii Biomedycznej. Więcej informacji o obszarach w których specjalizują się poszczególne Centra znajdują się na naszej stronie internetowej oraz pod linkiem: https://kit.lukasiewicz.gov.pl/prezentacja-firmy-2/

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73
Data ogłoszenia: 11 maja 2023 r.
Termin zgłaszania aplikacji: 10 czerwca 2023 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Planowanie i koordynowanie procesów certyfikacji wyrobów odlewniczych, metalowych wyrobów budowlanych i innych będących w zakresie działalności jednostki certyfikującej.
 2. Wykonywanie ocen zgodności wyrobów z wymaganiami z norm przedmiotowych (ocena dokumentacji techniczno-technologicznego oraz systemu zakładowej kontroli produkcji, wyników badań) w ramach realizowanych procesów certyfikacji.
 3. Prowadzenie w zakładach produkcyjnych (głównie odlewniach) auditów warunków techniczno-organizacyjnych produkcji wyrobów lub inspekcji zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych.
 4. Współpraca z Laboratoriami badawczymi.
 5. Pozyskiwanie nowych zleceń oraz aktywność w relacjach z klientami.

Wymagania dla kandydatów:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: zarządzanie i inżynieria produkcji, materiałoznawstwo, metalurgia, odlewnictwo lub pokrewne.
 2. Znajomość zagadnień związanych z badaniami i certyfikacją wyrobów, w szczególności norm i przepisów prawnych z zakresu systemów oceny zgodności wyrobów.
 3. Umiejętność interpretowania wymagań normalizacyjnych dotyczących wyrobów oraz przepisów prawnych.
 4. Minimum roczne doświadczenie zawodowe związane z produkcją, badaniami lub oceną zgodności wyrobów.
 5. Doświadczenie w auditowaniu systemów zarządzania, zakładowej kontroli produkcji, prowadzeniu ocen warunków techniczno-organizacyjnych produkcji wyrobów.
 6. Kwalifikacje auditora systemów zarządzania jakością i/lub zakładowej kontroli produkcji.
 7. Znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodną komunikacji oraz posługiwaniu się normami w języku angielskim.
 8. Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.
 9. Gotowość do wyjazdów służbowych, dyspozycyjność.
 10. Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

 • CV

Na zgłoszenia czekamy do 10 czerwca 2023 r. 

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y
o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się  tutaj.

Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

 

Skip to content