Nabór na stanowisko Starszy Specjalista ds. Certyfikacji

Nr ref: TC_33/2022

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej co do wielkości sieci naukowej w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73
Data ogłoszenia: 8 sierpnia 2022 r.
Termin zgłaszania aplikacji: 7 września 2022 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie postępowań certyfikacyjnych związanych z oceną zgodności wyrobów odlewniczych, wyrobów budowalnych oraz maszyn i urządzeń.
 2. Wykonywanie ocen (dokumentacji technicznej, wyników badań) w ramach realizowanych procesów certyfikacji.
 3. Prowadzenie audytów warunków techniczno-organizacyjnych produkcji wyrobów lub inspekcji zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowalnych.
 4. Współpraca z Laboratoriami badawczymi.
 5. Pozyskiwanie nowych zleceń oraz aktywność w relacjach z klientami. 

Wymagania dla kandydatów:

 1. Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: zarządzanie i inżynieria produkcji, materiałoznawstwo, metalurgia, odlewnictwo lub pokrewne.
 2. Znajomość zagadnień związanych z badaniem i certyfikacją wyrobów, w szczególności norm i przepisów z zakresu systemów oceny zgodności wyrobów.
 3. Minimum roczne doświadczenie zawodowe związane z produkcją, badaniami lub oceną zgodności wyrobów.
 4. Doświadczenie w audytowaniu systemów zarządzania, zakładowej kontroli produkcji, prowadzeniu ocen warunków techniczno-organizacyjnych produkcji wyrobów.
 5. Znajomość języka angielskiego, umożliwiająca swobodną komunikację.
 6. Prawo jazdy kat. B.
 7. Mile widziane kwalifikacje auditora systemów zarządzania jakością i/lub zakładowej kontroli produkcji.
 8. Umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej.
 9. Komunikatywność.
 10. Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych.

Oferujemy:

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

 • CV 

Na zgłoszenia czekamy do 7 września 2022 r. 

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się  tutaj.

Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

 

Skip to content