Nabór na stanowisko Starszy Specjalista ds. Projektów

Nr ref: CM_12/2023

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego. Działalność naukowo-badawcza Instytutu realizowana jest w trzech centrach badawczych:
Centrum Materiałów i Technologii Wytwarzania, Centrum Technologii Inspirowanych Naturą oraz Centrum Inżynierii Biomedycznej. Więcej informacji o obszarach w których specjalizują się poszczególne Centra znajdują się na naszej stronie internetowej oraz pod linkiem: https://kit.lukasiewicz.gov.pl/prezentacja-firmy-2/

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73
Data ogłoszenia: 08 maja 2023 r.
Termin zgłaszania aplikacji: 11 czerwca 2023 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie prac administracyjnych, formalnych oraz finansowych, związanych min. z pracami dofinansowanymi z budżetu państwa, środków strukturalnych i funduszy Unii Europejskiej, w tym m.in.:
  1. Współpraca z innymi jednostkami w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie prac B+R, aparatury, inwestycji, na podstawie założeń projektowych wykonanych przez kierowników projektów.
  2. Kontrola i monitorowanie od strony formalnej zgodności z harmonogramami zadaniowymi projektów.
  3. Pomoc w przygotowaniu raportów okresowych, rocznych i końcowych wspólnie z kierownikami projektu.
  4. Pomoc w rozliczaniu kosztów projektów.
 2. Wspomaganie działań na rzecz pozyskiwania środków krajowych i zagranicznych na realizację prac badawczo-rozwojowych oraz finansowania inwestycji  w Instytucie.
 3. Współpraca z przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi i innymi podmiotami w zakresie rozliczania projektów.
 4. Bieżąca współpraca z Kierownikiem Działu i innymi pracownikami Instytutu.

Wymagania dla kandydatów:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 2. Minimum roczne doświadczenie w obszarze obsługi administracyjno-formalnej projektów finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych, w tym biegłość w obsłudze systemów: Centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014), Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI), Systemu Obsługi Strumieni Finansowania (OSF).
 3. Znajomość zasad realizowana i rozliczania środków publicznych, w szczególności projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i UE.
 4. Umiejętność pisania i rozliczania projektów aplikacyjnych i wdrożeniowych.
 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
 6. Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności programu MS Excel.
 7. Profesjonalizm w podejściu do realizowanych projektów i wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania.
 8. Umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów.
 9. Umiejętność pracy zespołowej.

Oferujemy:

 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

 • CV

Na zgłoszenia czekamy do 11 czerwca 2023 r.

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się  tutaj.

Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

 

Skip to content