Nabór na stanowisko Inżyniera w Zakładzie Stopów Żelaza

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa

ogłasza nabór na stanowisko

inżyniera w Zakładzie Stopów Żelaza

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73

 

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie technologii wytwarzania stopów żelaza i modernizacji wydziałów obróbki cieplnej odlewów.
 2. Realizacja zadań w ramach projektów prowadzonych w Zakładzie Stopów Żelaza.
 3. Obsługa urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej, szczególnie do obróbki cieplnej.
 4. Stosowanie i ścisłe przestrzeganie procedur i instrukcji w zakresie prowadzonych prac.

 

Oczekiwania:

 1. Wykształcenie wyższe (min. tytuł zawodowy inżyniera) w zakresie odlewnictwa, metalurgii lub inżynierii materiałowej, albo wykształcenie średnie i minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w branży odlewniczej lub metalurgicznej.
 2. Głębokie zrozumienie procesów metalurgicznych, wytwarzania materiałów i procesów obróbki, takich jak: topienie, obróbka pozapiecowa, ulepszanie cieplne.
 3. Własna inicjatywa, zaangażowanie i zainteresowanie pracą badawczą.
 4. Biegła obsługa komputera oraz programów MS Office.
 5. Wskazana znajomość programów graficznych i/lub symulacyjnych.
 6. Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych.
 7. Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • prywatną opiekę medyczną.

Dokumenty:

 • CV

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@iod.krakow.pl do 31 października 2019 r. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Aplikacja – Zakład Stopów Żelaza”.

Uprzejmie informujemy, że w treści dokumentu CV przesłanego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa, w przypadku kiedy Państwa dokumenty aplikacyjne zawierają dane nadmiarowe (m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne) wykraczające poza obligatoryjny zakres danych określony w art. 221 Kodeksu Pracy (tzn. imię lub imiona, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) należy zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa ul.  Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa ul.  Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@iod.krakow.pl

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu www.iod.krakow.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Skip to content