Nabór na stanowisko Młodszego Specjalisty ds. Badawczych w Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ogłasza nabór na stanowisko
Młodszego Specjalisty ds. Badawczych
w Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73 oraz ul. Wrocławska 37A.
Data ogłoszenia: 12 sierpnia 2020 r.

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Udział w realizacji badań i prac doświadczalnych w obszarze technik spiekania.
 2. Obsługa urządzeń laboratoryjnych.
 3. Udział w przygotowaniu publikacji naukowych.
 4. Udział w przygotowaniu wniosków projektowych.
 5. Podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.
 6. Podjęcie działań mających na celu uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Oczekiwania:

 1. Wykształcenie wyższe, średnie i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym albo średnie branżowe i 5 letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym.
 2. Wiedza z zakresu inżynierii materiałowej, w szczególności dotycząca analizy mikrostruktury i składu chemicznego złożonych tworzyw ceramicznych, metalicznych i kompozytowych.
 3. Dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi, twardościomierzy oraz elektronowego mikroskopu skaningowego wyposażonego w spektrometry EDS, WDS i EBSD.
 4. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodne korzystanie z anglojęzycznej literatury fachowej.
 5. Deklaracja chęci rozwoju naukowego.
 6. Zdeklarowanie głównego miejsca zatrudnienia w Łukasiewicz – KIT.
 7. Zaangażowanie, rzetelność, terminowość i dbałość o szczegóły.
 8. Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy,
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • pakiet dodatkowej opieki medycznej.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl do 25 sierpnia 2020 r. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Aplikacja – CTW_Młodszy Specjalista)”.

Uprzejmie informujemy, że w treści dokumentu CV przesłanego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, w przypadku kiedy Państwa dokumenty aplikacyjne zawierają dane nadmiarowe (m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne) wykraczające poza obligatoryjny zakres danych określony w art. 221 Kodeksu Pracy (tzn. imię lub imiona, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) należy zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul.  Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul.  Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego.

Skip to content