Nabór na stanowisko pracownika administracyjno-socjalnego (utrzymanie czystości na obiektach)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa
ogłasza nabór na stanowisko
pracownika administracyjno-socjalnego
(utrzymanie czystości na obiektach)

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 4
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

Sprzątanie i utrzymanie czystości wewnątrz obiektów Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Odlewnictwa w tym pomieszczeń:

 • biurowych,
 • laboratoryjnych,
 • technicznych,
 • socjalnych,
 • gospodarczych i sanitarnych,
 • ciągów komunikacyjnych (korytarzy, klatek schodowych),
 • okien itp.

Oczekiwania:

 1. Wykształcenie podstawowe lub zawodowe.
 2. Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 3. Umiejętność dobrej organizacji pracy i samodzielność w wykonywaniu działań.
 4. Dyspozycyjność 5 dni w tygodniu (poniedziałek – piątek).
 5. Doświadczenie w sprzątaniu obiektów wielkopowierzchniowych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • pakiet dodatkowej opieki medycznej,
 • pakiet socjalny w ramach ZFŚS,
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@iod.krakow.pl do 6 marca 2020 r. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Aplikacja – Dział Administracji (sprzątanie)”.

Uprzejmie informujemy, że w treści dokumentu CV przesłanego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa, w przypadku kiedy Państwa dokumenty aplikacyjne zawierają dane nadmiarowe (m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne) wykraczające poza obligatoryjny zakres danych określony w art. 221 Kodeksu Pracy (tzn. imię lub imiona, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) należy zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa ul.  Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa ul.  Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@iod.krakow.pl

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu www.iod.krakow.pl

Skip to content