Nabór na stanowisko Specjalista ds. IT

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ogłasza nabór na stanowisko
Specjalista ds. IT
Nr ref: IT_7/2021

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny – Jest jednym z Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, trzeciej co do wielkości sieci naukowej w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawicie przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: 1/2 etatu
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Zakopiańska 73, ul. Wrocławska 37A
Data ogłoszenia: 9 lutego 2021 r.

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Udzielanie wsparcia technicznego z zakresu informatyki innym pracownikom.
 2. Instalacja i wdrażanie oprogramowania i sprzętu oraz opieka nad ich prawidłowym funkcjonowaniem.
 3. Konfigurowanie oraz zarządzanie kontami Usługi Katalogowej Active Directory, kontami pocztowymi oraz kontami w systemach informatycznych.
 4. Wykonywanie prac związanych z bezpieczeństwem systemów informatycznych i baz danych.
 5. Tworzenie, weryfikacja i przechowywanie kopii bezpieczeństwa danych systemów serwerowych i sieciowych.
 6. Dokumentowanie struktury i organizacji sieci LAN, a także urządzeń, oprogramowania i zasobów sieci.
 7. Administrowanie systemami monitoringu wizyjnego, centralą telefoniczną Alcatel oraz systemami sterowania szlabanami.
 8. Administracja stronami www Instytutu.
 9. Przeprowadzanie instruktażu z zakresu informatyki dla pracowników.
 10. Pomoc w realizowaniu przetargów na sprzęt informatyczny w tym planowanie nowych zakupów, pomoc merytoryczna w opracowywaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, odbiór i sprawdzenie sprzętu informatycznego zakupionego przez Instytut.

Oczekiwania:

 1. Wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 2-letnie doświadczenie zawodowe albo wykształcenie średnie branżowe i 2-letnie doświadczenie zawodowe (preferowane wykształcenie o profilu informatycznym).
 2. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej.
 3. Wysokie umiejętności komunikacyjne.
 4. Otwartość na naukę nowych zagadnień.
 5. Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy,
 • pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie),
 • możliwość stałego rozwoju zawodowego,
 • darmowe miejsce parkingowe.

 Dokumenty:

 • CV

Na zgłoszenia czekamy do dnia 28 lutego 2021 r.

Aplikuj

Uprzejmie informujemy, że w treści dokumentu CV przesłanego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, w przypadku kiedy Państwa dokumenty aplikacyjne zawierają dane nadmiarowe (m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne) wykraczające poza obligatoryjny zakres danych określony w art. 221 Kodeksu Pracy (tzn. imię lub imiona, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) należy zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul.  Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul.  Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Informacja o wyniku naboru, zawierająca określenie stanowiska pracy, na które nabór był prowadzony, imię albo imiona i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny a także uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo niezatrudnienia żadnego kandydata będzie upubliczniona zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz w Biuletynie Informacji Publicznej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego.

 

Skip to content