Nabór na stanowisko Specjalista Techniczny – operator sterowanego numerycznie centrum frezarskiego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ogłasza nabór na stanowisko
Specjalista Techniczny –
operator sterowanego numerycznie centrum frezarskiego

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków ul. Wrocławska 37A

Data ogłoszenia: 26 listopada 2020 r.

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Obsługa sterowanego numerycznie 5-osiowego centrum frezarskiego.
 2. Kompleksowe realizowanie procesów frezerskich zgodnie z przekazaną dokumentacją.
 3. Kontrola stanu technicznego maszyny, narzędzi skrawających, narzędzi pomiarowych.
 4. Tworzenie i realizacja programów bezpośrednio na obrabiarkach CNC.
 5. Dobór/korygowania parametrów obróbki w zależności od warunków skrawania.

Oczekiwania:

 1. Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe – preferowane z zakresu obróbki skrawaniem.
 2. Wymagana podstawowa wiedza i umiejętności w zakresie obsługi 5-osiowego centrum frezarskiego sterowanego numerycznie.
 3. Znajomość sterowania Heidenhain, mile widziana podstawowa umiejętność programowania w kodach DIN/ISO.
 4. Umiejętność czytania rysunków technicznych.
 5. Umiejętność obsługi warsztatowych przyrządów pomiarowych.
 6. Umiejętność obsługi tokarek/frezarek konwencjonalnych będzie dodatkowym atutem.
 7. Zaangażowanie, rzetelność, terminowość i dbałość o szczegóły.
 8. Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczne godziny pracy,
 • pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie),
 • możliwość stałego rozwoju zawodowego,
 • darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl do 18 grudnia 2020 r. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Aplikacja – CTW_Specjalista Techniczny)”.

Uprzejmie informujemy, że w treści dokumentu CV przesłanego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, w przypadku kiedy Państwa dokumenty aplikacyjne zawierają dane nadmiarowe (m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne) wykraczające poza obligatoryjny zakres danych określony w art. 221 Kodeksu Pracy (tzn. imię lub imiona, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) należy zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul.  Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y
o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul.  Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Sieci Badawczej Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego.

Skip to content