Nabór na stanowisko Starszego Technika z uprawnieniami elektrycznymi w Dziale Administracji

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa

ogłasza nabór na stanowisko

starszego technika z uprawnieniami elektrycznymi w Dziale Administracji

 

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu:  pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73

 

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 1. Nadzór i eksploatacja instalacji WN i NN (montaż, konserwacja i naprawa instalacji elektrycznych).
 2. Montaż, konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych lub zlecanie tych działań specjalistycznym jednostkom i osobom uprawnionym.
 3. Współpraca z dostawcami energii elektrycznej.
 4. Współudział w prowadzeniu spraw inwestycyjnych oraz spraw remontowo-budowlanych oraz zakupie maszyn, urządzeń i aparatury naukowo-badawczej.
 5. Prowadzenie archiwum dokumentacji elektrycznej budynków będących w użytkowaniu Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Odlewnictwa.

 

Oczekiwania:

 1. Wykształcenie zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe lub średnie.
 2. Uprawnienia SEP w zakresie dozoru i eksploatacji min do 1 kV.
 3. Wiedza z zakresu elektrotechniki i automatyki maszynowej oraz znajomość czytania i rozumienia schematów elektrycznych.
 4. Prawo jazdy kat. B.
 5. Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku elektryka.
 6. Mile widziane inne uprawnienia (np. UDT, pomiarów elektrycznych itp.).
 7. Dobra znajomość obsługi komputera oraz programów MS Office.

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • elastyczne godziny rozpoczęcia pracy,
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • dofinansowanie do wypoczynku,
 • pakiet dodatkowej opieki medycznej.

 

Dokumenty:

 • CV

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@iod.krakow.pl do 20 listopada 2019 r. W tytule wiadomości proszę wpisać: „Aplikacja – Dział Administracji”.

 

Uprzejmie informujemy, że w treści dokumentu CV przesłanego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa, w przypadku kiedy Państwa dokumenty aplikacyjne zawierają dane nadmiarowe (m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne) wykraczające poza obligatoryjny zakres danych określony w art. 221 Kodeksu Pracy (tzn. imię lub imiona, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) należy zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa ul.  Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Odlewnictwa ul.  Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

 

Dokumenty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy rekrutacja@iod.krakow.pl

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu www.iod.krakow.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 

Skip to content