Specjalista ds. Badawczych (doktorat wdrożeniowy)

Specjalista ds. Badawczych (doktorat wdrożeniowy)

Nr ref: CIB_50/2023

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny jest jednym z 22 Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawiciele przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Obecnie w ramach działalności badawczo-naukowej Centrum Inżynierii Biomedycznej, Instytut poszukuje kandydata do zrealizowania we współpracy z Narodowym Centrum Promieniowana Synchrotronowego SOLARIS w Uniwersytecie Jagiellońskim doktoratu wdrożeniowego pt. „Prototyp stolika temperaturowego do pomiarów żywych komórek oraz materiałów termoczułych z użyciem mikroskopii O-PTIR”. Rozpoczęcie kształcenia w Szkole Doktorskiej planowane jest na 30 października 2023 roku.

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: Pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73

Data ogłoszenia: 09.10.2023 r.

Termin zgłaszania aplikacji: 22.10.2023 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

1. Wykonywanie badań i prac doświadczalnych w projekcie „Prototyp stolika temperaturowego do pomiarów żywych komórek oraz materiałów termoczułych z użyciem mikroskopii O-PTIR” w zakresie realizacji doktoratu wdrożeniowego.

2. Udział w przygotowaniu publikacji naukowych.

3. Studiowanie i analiza literatury fachowej.

4. Sukcesywny rozwój umiejętności badawczych i dorobku naukowego.

Wymagania dla kandydatów:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: fizyka, chemia lub dziedziny pokrewne.

2. Znajomość podstaw spektroskopii oscylacyjnej.

3. Mile widziane doświadczenie w pracy w laboratorium.

4. Mile widziana wiedza i/lub doświadczenie w pracy z biomateriałami oraz systemem O-PTIR.

5. Deklaracja chęci rozwoju naukowego.

6. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (konieczność swobodnego korzystania z anglojęzycznej literatury fachowej i umiejętność pisania publikacji w języku angielskim).

7. Zdeklarowanie głównego miejsca zatrudnienia w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskim Instytucie Technologicznym.

8. Dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność współpracy w zespole.

9. Terminowość, rzetelność i skrupulatność w prowadzeniu badań.

10. Otwartość do nabywania nowych umiejętności.

Oferujemy:

1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.

2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

3. Elastyczne godziny pracy.

4. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).

5. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.

6. Darmowe miejsce parkingowe.

Dokumenty:

· CV

Na zgłoszenia czekamy do 22.10.2023 r.

Link do aplikowania:

Aplikuj

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści:

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się na stronie: https://kit.lukasiewicz.gov.pl/kariera-zawodowa/

Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl

Skip to content