Specjalista ds. Badawczych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny jest jednym z 22 Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, jednej z największych sieci badawczych w Europie, która dostarcza firmom atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne technologie łącząc naukę z biznesem. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe i wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także świadczymy usługi badawcze i technologiczne. Odbiorcami naszych rozwiązań są m. in. przedstawiciele przemysłu odlewniczego, narzędziowego, lotniczego, medycznego i energetycznego.

Centrum Technologii Inspirowanych Naturą (CTN) koncentruje się na badaniach naukowych i pracach rozwojowych w ramach następujących obszarów: technologii odnawialnych źródeł energii, technologii biopaliw, technologii magazynowania energii, implantów i biokorozji, zaawansowanych biomateriałów i prototypowania lab-on-chip oraz biosensorów i urządzeń biomedycznych.

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Miejsce wykonywania pracy: Kraków, ul. Zakopiańska 73
Data ogłoszenia: 29.02.2024 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 1. Rozwiązywanie problemów naukowych w reprezentowanym obszarze Nanomateriałów i Biotechnologii Medycznej;
 2. Realizacja badań i prac doświadczalnych obejmujących syntezę i charakterystykę nanomateriałów oraz ocenę ich potencjalnej aktywności biologicznej wobec komórek i bakterii;
 3. Optymalizacja procedur związanych z testami biologicznymi oraz rozwojem zaawansowanych modeli komórkowych;
 4. Prowadzenie prac zmierzających do praktycznego przystosowania wyników badań oraz uczestniczenie w ich wdrażaniu;
 5. Aktywny udział w pozyskiwaniu grantów badawczych i projektów B+R;
 6. Samodzielną analizę, edycję i opracowanie wyników badań pod kątem publikacji naukowych i raportów cząstkowych;
 7. Upowszechnianie wyników realizowanych prac badawczych w obszarze badań biomedycznych, poprzez publikacje naukowe oraz uczestnictwo w konferencjach naukowych;
 8. Sukcesywny rozwój dorobku naukowego w dziedzinie swojej specjalizacji, zgodnie z wytyczonymi celami.
Wymagania dla kandydatów:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie lub wyższe i roczne doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym. Mile widziane ukończenie kierunku chemia, chemia medyczna lub pokrewne;
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację oraz korzystanie z anglojęzycznej literatury fachowej;
 • Udokumentowany dorobek naukowy pozwalający stwierdzić, że dotychczas realizowana działalność Kandydata/Kandydatki w obszarze naukowo-badawczym jest zbieżna z tematyką obszaru;
 • Doświadczenie w obsłudze urządzeń laboratoryjnych, w tym aparatury służącej do analizy właściwości fizykochemicznych i spektroskopowych nanocząstek (np. UV-Vis, fluorymetria, DLS, metody obrazowania nanomateriałów);
 • Znajomość technik badawczych stosowanych w laboratorium biomedycznycm (np. prowadzenie hodowli komórkowych w warunkach sterylnych, obsługa mikroskopu fluorescencyjnego, czytnika mikropłytek, cytrometru przepływowego);
 • Doświadczenie w pracy z zaawansowanymi modelami komórkowymi 3D (organoidy i sferoidy);
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań nad rozwojem potencjalnych leków, doboru optymalnych systemów dostarczania leków oraz znajomość technik biologii komórki i biologii molekularnej będą dodatkowym atutem;
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole.
 • Sumienność, dokładność, terminowość i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • Zdolność analitycznego myślenia.
Oferujemy:
 1. Pracę w organizacji badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów B+R.
 2. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 3. Elastyczne godziny pracy.
 4. Urlop wypoczynkowy 36 dni w roku kalendarzowym.
 5. Pakiet benefitów (dofinansowanie do wypoczynku, pakiet dodatkowej opieki medycznej, możliwość przystąpienia do programu ubezpieczenia na życie).
 6. Możliwość stałego rozwoju zawodowego i wsparcie Instytutu w tym zakresie.
 7. Darmowe miejsce parkingowe.
Dokumenty:
 • CV

Na zgłoszenia czekamy do 13.03.2024 r.

 

Uprzejmie prosimy, aby w treści dokumentu CV przesłanego do Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego, zamieścić klauzulę o treści: 

W oparciu o art. 221a i art. 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny
ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacji. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y
o przysługującym mi prawie: dostępu do danych i ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, jak również, że podanie tych danych jest dobrowolne.

 

W przypadku, jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, w treści dokumentu CV należy dodatkowo zamieścić klauzulę o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Instytut. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, o przysługujących mi prawach (opisanych wyżej).

 

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny (dalej: Instytut)  z siedzibą ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków. Dane osobowe będą przetwarzane przez Instytut w celu przeprowadzenia procesu bieżących rekrutacji na określone stanowisko pracy, a w przypadku wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody – także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Więcej informacji o ochronie danych osobowych znajduje się tutaj.

Dokumenty niekompletne lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostaną podane przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych. Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres mailowy: rekrutacja@kit.lukasiewicz.gov.pl 

Skip to content