WYNIK PRZETARGU WARUNKOWEGO NR 2 NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ W BOLESŁAWIU STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ EWIDENCYJNĄ NR 1630

Informujemy uprzejmie, że nieograniczony przetarg warunkowy, prowadzony w drodze ustnej (licytacja z przybiciem), na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1630, obręb Bolesław, wygrał Pan Sebastian Filarski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sebastian Filarski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, NIP: 637-115-00-79.

Skip to content