Zapytanie ofertowe na realizację usługi: Atomizacja 21 szt. wlewków wykonanych ze stali austenitycznej o zwartości powyżej 14% Cr o parametrach: masa całości – ok. 200 kg, masa 1 szt. – ok. 10-12 kg

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny w związku z realizacją projektu pt. Technologia wytwarzania addytywnego zaprojektowanych elementów z proszków powstałych poprzez recykling odpadów stalowych, umowa nr M-ERA.NET2/2020/7/RePoParts/2021

ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi:

Atomizacja 21 szt. wlewków wykonanych ze stali austenitycznej o zwartości powyżej 14% Cr o parametrach: masa całości  – ok. 200 kg, masa 1 szt. – ok. 10-12 kg.

Prosimy o przesyłanie ofert na adres: tomasz.dudziak@kit.lukasiewicz.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2022 r.

Skip to content