hub4industry – European Digital Innovation Hub (EDIH)

Cel projektu:

Hub4industry pomaga przedsiębiorstwom w ewolucji do fabryki przyszłości. Naszym celem jest podniesienie konkurencyjności rynkowej polskich firm poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii i rozwiązań. Klienci hub4industry otrzymują kompleksowe doradztwo w obszarze przemysłu 4.0 – od koncepcji, aż to wdrożenia. Mają możliwość na żywo zobaczyć technologie zaadaptowane w wiodących przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, wziąć udział w szkoleniach, warsztatach przygotowujących do planowania i wdrożenia zrównoważonych zmian.

Operatorzy projektu za główne cele obrali sobie:

  • zwiększenie świadomości małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie korzyści płynących z wdrożenia rozwiązań z obszaru Industry 4.0;
  • stymulowanie popytu na przemysł 4.0.;
  • szkolenie kadr przemysłu 4.0.;
  • wsparcie wybranych firm poprzez usługi Test Before Invest.

 

Działania realizowane w projekcie:

W ramach projektu EDIH Łukasiewicz – KIT oferuje przedsiębiorcom:

  • doradztwo w zakresie inżynierii materiałowej, w tym dobór lub opracowanie składu nowych materiałów funkcjonalnych o pożądanych parametrach użytkowych i wytrzymałościowych, dobór lub opracowanie technologii ich wytwarzania i kształtowania, ze szczególnym uwzględnieniem technologii ciekłego metalu
  • specjalistyczne usługi doradcze w zakresie budowy zespołów B+R, oceny gotowości startowej oraz identyfikacji źródeł finansowania projektów B+R

Grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta):

Oferta skierowana jest dla wszystkich przedsiębiorstw – szczególnie produkcyjnych – w głównej mierze z województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Do współpracy zapraszamy przedsiębiorstwa prowadzące działalność w branży odnawialnych źródeł energii, inżynierii materiałowej, odlewnictwa, zaawansowanych technologii wytwarzania, wytwarzania przyrostowego, inteligentnej robotyzacji, a także instytucji, które chcą brać udział w cyfrowej transformacji przedsiębiorstw.

 

Efekty, rezultaty projektu:

Przykładem efektów współpracy z hub4industry jest wzrost cyfryzacji przedsiębiorstwa, zwiększenie wydajności produkcji i niezawodności systemów, poprawienie cyberbezpieczeństwa czy podniesienie kwalifikacji kadry inżynierskiej.

Metryczka projektu:

Tytuł projektu: hub4industry – European Digital Innovation Hub (EDIH)

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 25 878 347,92 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 23 795 962,34 PLN

Wartość projektu (Łukasiewicz – KIT): 1 609 717,35 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich dla Łukasiewicz – KIT: 804 861,09 PLN

Koordynator projektu:

Krakowski Park Technologiczny

Partnerzy projektu:

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Astor

BIM Klaster

Entra Group

ICsec

Politechnika Krakowska

ReliaSol

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny

T-Mobile Polska

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://hub4industry.pl/

Obowiązek informacyjny

Skip to content