Modyfikacja stopu typu Cronin celem polepszenia jego właściwości wytrzymałościowych w zastosowaniu na elementy przemysłu okrętowego.

Skip to content