Optymalizacja parametrów nanoszenia powłok polimerowych z nanocząsteczkami miedzi (CuNPs) w celu wytworzenia antybakteryjnych powłok na implantach stomatologicznych wytwarzanych techniką druku 3D

Skip to content