Development of a sintering center and know-how exchange for non equilibrium sintering methods of advanced ceramic composite materials. Rozwój centrum procesów spiekania i wymiana wiedzy dotyczącej metod spiekania specjalnych materiałów kompozytowych o osnowie ceramicznej w warunkach braku równowagi termodynamicznej

Skip to content