Opublikowane dnia 04.06.2020 / Aktualizowane dnia 27.09.2021


Tytuł: Dostawa energii elektrycznej
Sygnatura:
ZP/04/20
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, Budynku „BLT” (wejście od strony ul. Zbrojarzy), II piętro – Sekretariat Dyrektora
Data składania:
2020.06.16 o godz. 09:00
Miejsce otwarcia:
w Budynku „BLT” I piętro, sala konferencyjna, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Odlewnictwa, Kraków ul. Zakopiańska 73.
Data otwarcia:
2020.06.16 o godz. 09:30
Wyniki przetargu:
rozstrzygnięcie - energia elektryczna
Informacje o złożonych ofertach:

Informujemy, że w postępowaniu zostały złożone oferty wykonawców:

1.Kogeneracja Zachód S.A. ul. Czartoria 1/27, 61-102 Poznań
Kwota brutto: 778855,68 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
2.ENIGA Edward Zdrojek ul. Nowowiejska 6, 76-200 Słupsk
Kwota brutto: 801763,20 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
3. ESV Wisłosan Sp. z o.o. ul. Metalowca 4, 39-460 Nowa Dęba
Kwota brutto: 847005,55 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
4. Entrade Sp. z o.o. ul Poznańska 86/88, 05-850 Jawczyce
Kwota brutto: 970133,47 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
5. Elektra S.A. ul. Skierniewicka 10A, 01-230 Warszawa
Kwota brutto: 785842,47 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
6. Energa-Obrót S.A. Aleja Grunwaldzka 472 80-309 Gdańsk
Kwota brutto: 839846,96 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
7. TRMEW Obrót S.A Ludwika Rydygiera 8, Warszawa 01-793
Kwota brutto: 810 353,52 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
8. TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Łagiewnicka 60 30-417 Kraków
Kwota brutto: 826961,47 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
9. Energia Polska Sp. z o.o. Al. Kasztanowa 5, 53-125 Wrocław
Kwota brutto: 887666,40 PLN
Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – nie dotyczy
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości 894538,65 PLN
Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content