Opublikowane dnia 10.07.2017 / Aktualizowane dnia 10.07.2017


Tytuł: Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby IZTW
Sygnatura:
ZP/0001/PD/2017
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – Kancelaria Ogólna, budynek F pok. 208, ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
Data składania:
2017.07.19 o godz. 15:00
Miejsce otwarcia:
Sala Rady Naukowej IZTW, budynek F pok. 220, ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
Data otwarcia:
2017.07.19 o godz. 16:00
Wyniki przetargu:
Rozstrzygnięcie postępowania
Informacje o złożonych ofertach:
Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Informacja z otwarcia ofert - str. 1 Informacja z otwarcia ofert - str. 2
Skip to content