Opublikowane dnia 24.07.2020 / Aktualizowane dnia 27.09.2021


Tytuł: Dostawa mobilnego spektrometru emisyjnego przeznaczonego do bieżącej analizy składu chemicznego nadstopów niklu
Sygnatura:
ZP/06/20
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, Budynku „BLT” (wejście od strony ul. Zbrojarzy), II piętro – Sekretariat Dyrektora
Data składania:
2020.08.12 o godz. 09:00
Miejsce otwarcia:
w Budynku „BLT” I piętro, sala konferencyjna, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, Kraków ul. Zakopiańska 73.
Data otwarcia:
2020.08.12 o godz. 09:30
Wyniki przetargu:
rozstrzygnięcie - spektrometr
Informacje o złożonych ofertach:

Informujemy, że w postępowaniu zostały złożone oferty wykonawców:

1.ITA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k, ul. Poznańska 104, Skórzewo, 60-185 Poznań
Kwota brutto: 228318,75 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – 12 miesięcy

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości 220 000 PLN


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content