Opublikowane dnia 13.08.2013 / Aktualizowane dnia 13.08.2013


Tytuł: Dostawa, montaż, uruchomienie i instruktaż dylatometru z wyposażeniem i oprogramowaniem
Sygnatura:
ZP/0006/PD/2013
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – Kancelaria Ogólna, Budynek „F” pok. 208, p I, ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
Data składania:
2013.09.30 o godz. 10:00
Miejsce otwarcia:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – Sala Rady Naukowej Budynek „F” pok. 220, p II, ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
Data otwarcia:
2013.09.30 o godz. 10:30
Wyniki przetargu:
Wynik postępowania po powtórnej ocenie ofert Wynik postępowania.pdf
Informacje o złożonych ofertach:
Pytania i odpowiedzi:
Odpowiedzi na pytania I
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content