Opublikowane dnia 15.09.2017 / Aktualizowane dnia 15.09.2017


Tytuł: Dostawa, montaż uruchomienie i instruktaż szlifierki do materiałów ceramicznych wraz z niezbędnym wyposażeniem
Sygnatura:
ZP/0002/PD/2017
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – Kancelaria Ogólna, budynek F pok. 208, ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
Data składania:
2017.09.29 o godz. 12:00
Miejsce otwarcia:
Sala Rady Naukowej IZTW, budynek F pok. 220 ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
Data otwarcia:
2017.09.29 o godz. 15:45
Wyniki przetargu:
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacje o złożonych ofertach:
Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Informacja z otwarcia ofert
Skip to content