Opublikowane dnia 29.08.2017 / Aktualizowane dnia 29.08.2017


Tytuł: Dostawa specjalistycznego stanowiska do wysokowydajnych obliczeń oraz specjalistycznego oprogramowania
Sygnatura:
ZP/13/17
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Budynek BLT parter, recepcja Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data składania:
2017.09.11 o godz. 12:00
Miejsce otwarcia:
Budynek BLT I piętro, sala konferencyjna Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data otwarcia:
2017.09.11 o godz. 12:30
Wyniki przetargu:
Działając na podstawie art. 92. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. Zm.), Zamawiający – Instytut Odlewnictwa zawiadamia, że w wyżej wymienionym postępowaniu została wybrana oferta firmy:   OPTIserw Kraków Jarosław Pogwizd ul. Królowej Jadwigi 31 33-300 Nowy Sącz Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na zasadzie przepisów art. 93 ust. 1 pkt. 1) w związku z art. 94 ust 3. Ustawy Prawo zamówień publicznych na skutek uchylenia się Wykonawcy od zawarcia umowy.
Informacje o złożonych ofertach:

Informujemy, że w postępowaniu została złożona oferta firmy:

OPTIserw Kraków

Jarosław Pogwizd

ul. Kr. Jadwigi 31

33-300 Nowy Sącz

Kwota brutto: 29 976,33 PLN

Gwarancja: 36 miesięcy

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 45 000 brutto.


Pytania i odpowiedzi:
Pytanie 1 Zamawiający  przy  opisie  zestawu  komputerowego wskazał,  iż  wymaga  dysk twardy  o formacie  2 .5"  SATA  III co najmniej 250GB, szybkość  zapisu i  odczytu 300 MB/s lub więcej. Czy ma być to zwykły dysk magnetyczny (typu HDD) czy też dysk flash(typu SSD)? Odpowiedź Zamawiający wymaga Dysk Flash SSD. W związku z powyższym proszę zapoznać się ze zmienioną dokumentacją przetargową.   Pytanie 2 W związku, iż ciężko jest nam pozyskać płytę główna o parametrach, którą wskazał Zamawiający proszę o informację czy Zamawiający dopuściłby płytę główna o poniższych parametrach minimalnych. Zmiana została pogrubiona czcionką. Prosimy o dopuszczenie.  
Płyta główna Ilość gniazd pamięci RAM 16 szt.
Ilość gniazd procesorów 2 szt.
Maks. Pojemność pamięci 2 TB
Gniazdo PCI-Express x 16 4 szt.
Zintegrowana karta dźwiękowa TAK
Zintegrowana karta sieciowa TAK
SATA (6Gb/s) 10 szt.
SATA/SAS (12Gb/s) 8 szt. (na dołączonym kontrolerze)
Gniazdo PS/2 2 szt. (na dołączonym kontrolerze)
Złącze Szeregowe 2 szt. (typu COM)
Złącze USB zewnętrzne 2 szt. USB 2.0, 2 szt. USB 3.0
Złącza USB wewnętrzne 2 szt. USB 2.0, 2 szt. USB 3.0
Złącza USB z tyłu 2 szt. USB 2.0, 2 szt. USB 3.0
Gniazda audio analogowe 2 szt.
Kontroler RAID Wbudowany w płytę
RAID 0 TAK
RAID 1 TAK
RAID 10 TAK
Porty LAN 3 szt. (2 szt. LAN, 1 szt. IPM1
  Odpowiedź Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Pytanie 3 Czy zamawiający wymaga kartę graficzną w zestawie komputerowym? Zamawiający nie wskazał żadnej informacji na temat karty graficznej. Skoro ma być to komputer do wysokowydajnych obliczeń wymagana jest dedykowana karta graficzna. Prosimy o informację. Odpowiedź Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Pytanie 4 Czy zamawiający dopuściłby niezintegrowany w płycie kontroler SAS? Komputer, który chcielibyśmy zaoferować posiada kontroler SAS podłączony do płyty głównej. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie takiego rozwiązania. Brak zgody uniemożliwi nam złożenie oferty, ponieważ nie odnaleźliśmy płyty głównej. Odpowiedź Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Pytanie 5 Czy Zamawiający wymaga  obudowę komputerową  typu  Tower  czy Rack ? W opisie przedmiotu nie  ma żadnej informacji  na temat obudowy. Odpowiedź Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Pytanie 6 zamawiający przy opisie zestawu komputerowego nie wskazał jaki wymagany jest socket? Prosimy o wskazanie. Z naszej wiedzy wynika bowiem, że do wysokowydajnych obliczeń niezbędny będzie socket 2011. Odpowiedź Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Pytanie 7 Zamawiający wymaga system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional (64 bity) lub równoważny. W związku z tym czy zamawiający wymaga fabrycznie nowy system operacyjny, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży? Pytanie to uzasadniamy tym, ze w ostatnim czasie w zamówieniach publicznych wielu nieuczciwych Wykonawców oferuje używane oraz podrabiane oprogramowanie komputerowe, co może narazić Zamawiającego na problemy związane z użytkowaniem oprogramowania niezgodnie z postanowieniami licencyjnymi producenta takiego oprogramowania . Używane oprogramowanie komputerowe jest znacząco tańsze od nowego, przy czym zasady licencjonowania tego typu oprogramowania w przypadku firmy Microsoft, zakazują jego przenoszenia poza urządzenie na którym zostało zainstalowane pierwotnie (za wyjątkiem sytuacji, w której urządzenie to ulegnie awarii). Dodatkowo pragniemy poinformować Zamawiającego o możliwości weryfikacji takich licencji – infolinia firmy Microsoft jest w stanie udzielić informacji, czy dany klucz licencyjny był już aktywowany w przeszłości na innym komputerze. Odpowiedź Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Pytanie 8 Czy zamawiający dopuściłby rozwiązanie równoważne – wewnętrzną nagrywarkę DVD SATA, ale nie Slimline? Chcielibyśmy zaoferować wysokowydajna stację, która nie posiada nagrywarki typu Slimline, gdyż posiada standardową nagrywarkę DVD SATA zamontowaną w obudowie w zatoce 5,25”. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że nagrywarki typu slimline w większości są to nagrywarki laptopowe bądź zewnętrzne podłączone do komputera poprzez kabel USB. W stacji roboczej, którą chcielibyśmy zaoferować zamontowana jest standardowa wewnętrzna nagrywarka DVD SATA. Odpowiedź Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Pytanie 9 Czy zamawiający zgodziłby się na monitor o matrycy typu IPS? Matryca typu IPS niczym się nie różni od matrycy typu AH-IPS. Fabryki produkujące monitory posiadają swoje własne nazewnictwo i matryca IPS nie będzie odbiegać jakościowo od matrycy AH-IPS. Prosimy o dopuszczenie matrycy typu IPS. Odpowiedź Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Pytanie 10 Czy zamawiający zgodziłby się na monitor o większej przekątnej ekranu niż 27 cali? Odpowiedź Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Pytanie 11 Czy Zamawiający zgodziłby się na monitor posiadający sRGB na poziomie 100% bez podawani informacji na temat Adobe RGB oraz NTSC? Znacząca większość monitorów nie podaje aż tak szczegółowych informacji i jest ją ciężko zweryfikować. Chcielibyśmy zaoferować światowej klasy monitor, który posiada RGB na poziomie 100%, lecz producent nie podaje informacji na temat RGB oraz NTSC. Czy Zamawiający dopuściłby taka możliwość? Odpowiedź Zamawiający wymaga zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.  
Uwagi oraz zmiany:
Ogłoszenie nr 500023453-N-2017 z dnia 05-09-2017 r.
Kraków: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 580005-N-2017 Data: 2017-08-29
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Odlewnictwa, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Zakopiańska  73, 30418   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. , e-mail iod@iod.krakow.pl, faks . Adres strony internetowej (url): www.iod.krakow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 6.2) W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-07, godzina: 12:00 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-11, godzina: 12:00
Skip to content