Opublikowane dnia 17.06.2019 / Aktualizowane dnia 17.06.2019


Tytuł: DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA INFORMATYCZNEGO II
Sygnatura:
ZP/03/19
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, Budynku „BLT” (wejście od strony ul. Zbrojarzy), II piętro – Sekretariat Dyrektora Instytutu w dni robocze, w godzinach: 8.00 – 16.00
Data składania:
2019.06.25 o godz. 09:00
Miejsce otwarcia:
Budynek BLT I piętro, sala konferencyjna w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data otwarcia:
2019.06.25 o godz. 09:30
Wyniki przetargu:
Unieważnienie postępowania
Informacje o złożonych ofertach:

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedstawia informację z otwarcia ofert, które odbyło się 25.06.2019 r. o godz. 09:30.
W postępowaniu złożono następujące oferty:
1. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy: „Rynek 13” Dorota Krzysiek, Jacek Piasecki sp. j. 50-265 Wrocław, Pl. Gen. J. Bema 2/9

Pakiet 3
Cena zamówienia [zł. brutto]: 2617,44 PLN

Termin wykonania zamówienia: określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji: nie dotyczy

Warunki płatności: określone przez Zamawiającego w SIWZ

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia :
Pakiet 1 – 38250,00 PLN
Pakiet 2 – 50,00 PLN
Pakiet 3 – 600,00 PLN


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content