Opublikowane dnia 27.08.2020 / Aktualizowane dnia 27.09.2021


Tytuł: Dostawa sprzętu i oprogramowania informatycznego III, w tym: Część I – dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych Cześć II – dostawa dysków do rozbudowy macierzy NetApp E2800 Część III – zakup i dostawa komponentu do konstrukcji urządzenia do ujednorodniania mieszanek proszków – urządzenie do uruchamiania oprogramowania sterującego młynkiem i przetwarzania zarejestrowanych danych
Sygnatura:
ZP/08/20
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków w Budynku „BLT” (wejście od strony ul. Zbrojarzy) II piętro – Sekretariat Dyrektora
Data składania:
2020.09.04 o godz. 09:00
Miejsce otwarcia:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków w Budynku „BLT” (wejście od strony ul. Zbrojarzy) I piętro - sala konferencyjna
Data otwarcia:
2020.09.04 o godz. 09:15
Wyniki przetargu:
rozstrzygnięcie - sprzęt i oprogramowanie informatyczne IIIa rozstrzygnięcie cz.III rozstrzygnięcie I część tablica
Informacje o złożonych ofertach:

Informujemy, że w postępowaniu zostały złożone oferty wykonawców:

1. ADT GROUP Sp. z o.o. ul. Poleczki 35 02-822 Warszawa
Część II
Kwota brutto: 35670,00 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

2. System Data Sp. z o.o. 39-300 Mielec ul. Sienkiewicza 42
Część II
Kwota brutto: 27785,70 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

3. FHU INTERSELL Waldemar Płonka 42-525 Dąbrowa Górnicza ul. Jesionowa 17A
Część I
Kwota brutto: 91577,19 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

4. CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Wolność 8 lok. 4
Część I
Kwota brutto: 89790,00 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

5. COMPRO Jolanta Olszewska ul. Kotarbińskiego 19, 41-400 Mysłowice
Część I
Kwota brutto: 83246,40 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

Część III
Kwota brutto: 6100,80 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

6. S3S Sp. z o.o. Podleśna 37 01-673 Warszawa
Część II
Kwota brutto: 18450,00 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

7. Quad Pro Sp. z o.o. 31-321 Kraków ul. Stanisława Fiszera 5
Część II
Kwota brutto: 20295,00 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości:

Część I – 80000,00 PLN
Część II – 19000,00 PLN
Część II – 7000,00 PLN
Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content