Opublikowane dnia 19.11.2013 / Aktualizowane dnia 19.11.2013


Tytuł: Dostawa systemu zasilania prasy wysokociśnieniowej włączając inwertor i transformator z blokiem diód prostowniczych wraz z systemem bezpieczeństwa
Sygnatura:
ZP/0009/PD/2013
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – Kancelaria Ogólna, Budynek „F” pok. 208, p I, ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
Data składania:
2013.11.29 o godz. 10:00
Miejsce otwarcia:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – Sala Rady Naukowej Budynek „F” pok. 220, p II, ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
Data otwarcia:
2013.11.29 o godz. 10:15
Wyniki przetargu:
Wynik postępowania.pdf
Informacje o złożonych ofertach:
Pytania i odpowiedzi:
odpowiedzi na pytania I.pdf
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content