Opublikowane dnia 21.11.2014 / Aktualizowane dnia 21.11.2014


Tytuł: Opracowanie, wykonanie i instalacja systemu do nagrzewania prasy wysokociśnieniowej prądem impulsowym wraz z dostawą niezbędnego oprogramowania. Sprawa ZP/0003/PU/2014
Sygnatura:
ZP/0003/PU/2014
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – Kancelaria Ogólna, Budynek „F” pok. 208, p I, ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
Data składania:
2014.11.28 o godz. 10:00
Miejsce otwarcia:
Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania – Sala Rady Naukowej Budynek „F” pok. 220, p II, ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
Data otwarcia:
2014.11.28 o godz. 10:15
Wyniki przetargu:
Wynik postępowania.pdf
Informacje o złożonych ofertach:
Pytania i odpowiedzi:
odpowiedzi na pytania I.doc
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content