Opublikowane dnia 26.10.2018 / Aktualizowane dnia 26.10.2018


Tytuł: ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA
Sygnatura:
ZP/08/18
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, Budynek „BLT” (wejście od strony ul. Zbrojarzy), II piętro – Sekretariat Dyrektora Instytutu w dni robocze, w godzinach: 8.00 – 16.00
Data składania:
2018.11.09 o godz. 10:30
Miejsce otwarcia:
Budynek BLT I piętro, sala konferencyjna Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data otwarcia:
2018.11.09 o godz. 11:00
Wyniki przetargu:
rozstrzygnięcie postępowania - rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytutu Odlewnictwa1 rozstrzygnięcie postępowania - rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytutu Odlewnictwa cz2
Informacje o złożonych ofertach:

Informujemy, że w postępowaniu zostały złożone oferty wykonawców:
1.F.C.A. Sp z o.o. Ul. Grabska 11 32-005 Niepołomice
Pakiet 1
Kwota brutto: 87500,76 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Pakiet 2
Kwota brutto: 4354,20 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
2. Optiserw Kraków Jarosław Pogwizd ul. Królowej Jadwigi 31 33-300 Nowy Sącz
Pakiet 1
Kwota brutto: 68250,24 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Pakiet 2
Kwota brutto: 11188,08 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Pakiet 3
Kwota brutto: 4575,60 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
3. Dabacom Bartosz Raczyński ul. Ojcowska 17 80-146 Gdańsk
Pakiet 1
Kwota brutto: 89421,00 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Pakiet 2
Kwota brutto: 7970,40 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
4. Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. ul. Wadowicka 12 30-415 Kraków
Pakiet 1
Kwota brutto: 63899,89 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Pakiet 2
Kwota brutto: 10132,74 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Pakiet 3
Kwota brutto: 4920,00 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości:
Pakiet 1: 54800,00 zł PLN
Pakiet 2: 12300,00 PLN
Pakiet 3: 4000,00 PLN

Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content