Opublikowane dnia 07.09.2018 / Aktualizowane dnia 07.09.2018


Tytuł: ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ INSTYTUTU ODLEWNICTWA
Sygnatura:
ZP/07/18
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Instytut Odlewnictwa, ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, Budynek „BLT” (wejście od strony ul. Zbrojarzy), II piętro – Sekretariat Dyrektora Instytutu w dni robocze, w godzinach: 8.00 – 16.00
Data składania:
2018.09.25 o godz. 09:00
Miejsce otwarcia:
Budynek BLT I piętro, sala konferencyjna w Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data otwarcia:
2018.09.25 o godz. 09:30
Wyniki przetargu:
rozstrzygnięcie postępowania - rozbudowa infrastruktury informatycznej Instytutu Odlewnictwa
Informacje o złożonych ofertach:

Informujemy, że w postępowaniu zostały złożone oferty wykonawców:
1. Optiserw Kraków Jarosław Pogwizd ul. Królowej Jadwigi 31 33-300 Nowy Sącz
Pakiet 3:
Kwota brutto: 44922,06 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Pakiet 4:
Kwota brutto: 2212,77 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Pakiet 5:
Kwota brutto: 6040,53 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
2. Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. ul. Wadowicka 12 30-415 Kraków
Pakiet 1:
Kwota brutto: 250538,70 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
Pakiet 2:
Kwota brutto: 38581,41 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
3. Koncept Sp. z o.o. ul. Wodniaków 19 03-992 Warszawa
Pakiet 1:
Kwota brutto: 318454,38 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ
4. Asesko Sp. j. ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków
Pakiet 2:
Kwota brutto: 34932,00 PLN
Termin wykonania zamówienia – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Okres gwarancji – określony przez Zamawiającego w SIWZ
Warunki płatności – określone przez Zamawiającego w SIWZ

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości:
Pakiet 1: 285800,00 PLN
Pakiet 2: 40000,00 PLN
Pakiet 3: 26500,00 PLN
Pakiet 4: 2500,00 PLN
Pakiet 5: 7000,00 PLN

Uwaga: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Skip to content