Opublikowane dnia 09.05.2018 / Aktualizowane dnia 09.05.2018


Tytuł: Wielofunkcyjna platforma preparatyki- specjalistyczne urządzenie do pobierania materiału badawczego
Sygnatura:
ZP/02/18
Kategoria przetargu:
Dostawy i usługi
Miejsce składania:
Budynek BLT parter, recepcja Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data składania:
2018.05.29 o godz. 10:00
Miejsce otwarcia:
Budynek BLT I piętro, sala konferencyjna Instytucie Odlewnictwa ul. Zakopiańska 73, Kraków
Data otwarcia:
2018.05.29 o godz. 11:00
Wyniki przetargu:
wyniki postępowania
Informacje o złożonych ofertach:

Informujemy, że w postępowaniu została złożone oferty wykonawców:

Oferta nr 1:

ABH Maszyny Sp. z o.o. Sp.k

ul. Świerszcza 78/80

02-401 Warszawa

Kwota brutto: 486588,00 PLN

Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – 36 miesięcy

Warunki płatności – Określony przez Zamawiającego w SIWZ

 

Oferta nr 2:

Omax Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Niska 2

82-300 Elbląg

Kwota brutto: 523700,00 PLN

Termin wykonania zamówienia – Określony przez Zamawiającego w SIWZ

Okres gwarancji – 60 miesięcy

Warunki płatności – Określony przez Zamawiającego w SIWZ

 

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę brutto w wysokości 580400,00 PLN


Pytania i odpowiedzi:
Uwagi oraz zmiany:
Klauzula informacyjna z art 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Skip to content