Badania strug w elektrycznych wyładowaniach impulsowych i teoria erozji elektrod

Monografia ukazała się w ramach serii „Zeszyty Naukowe IOS”, nr 68, 1981 r.

Skip to content