Gasars. A specific class of porous materials

Zaprezentowana tu publikacja ma głównie na celu pełny opis podstawowych rodzajów struktury gazarów, ich właściwości i technologii wytwarzania. Omówiono liczne typowe struktury tych materiałów, a następnie dokonano jakościowej i ilościowej analizy zjawisk fizycznych, które tę strukturę kształtują. Opracowano ogólny matematyczny model powstawania struktury, a następnie opisano szczegółowo jego różne odmiany. W oparciu o ten model stworzono symulację liczbową i odpowiednie programy komputerowe do jej praktycznej realizacji. Symulacja ta pozwala na ujawnienie podstawowych współzależności występujących pomiędzy parametrami procesu przetwarzania gazarów i charakterystyką ich struktury. Omówiono także narzędzia stosowane do kontroli powstawania struktury.

Skip to content