III National Workshop on Spark Plasma Sintering

Publikacja zawiera streszczenia referatów wygłoszonych podczas tegorocznego III Ogólnopolskiego Seminarium Spark Plasma Sintering, którego celem jest integracja polskiego i zagranicznego środowiska naukowego oraz przemysłu związanego z nowoczesną technologią konsolidacji materiałów proszkowych.

Skip to content