Innowacje w odlewnictwie ciśnieniowym. Część III

Publikacja omawia następujące zagadnienia: zmiany zachodzące w warstwie wierzchniej formy ciśnieniowej podczas jej pracy, opis matematyczny wytwarzania zawiesiny metalowej, odlewy ciśnieniowe zbrojone włóknem ciągłym, określenie próżni w formie za pomocą ilości powietrza, modelowanie matematyczne wpływu podstawowych parametrów technologicznych odlewania ciśnieniowego na wytrzymałość oraz twardość stopu AZ91, nowa technologia otrzymywania wysokojakościowych odlewów ciśnieniowych.

Skip to content